+ 31 6 53 917 404
Nederlands English

Services

Een overzicht van mijn resultaten Download mijn CV

Home>Services>Restructuring & Turnaround

Rerstructurering & Turnaround

"Hoe eet je een olifant?...."

“Het belang van Communicatie”

Ieder geval van herstructurering en turnaround is verschillend. Er is echter één element dat altijd bovenaan de agenda van de crisismanager staat: de steun en betrokkenheid van de werknemer (de zg. “employee buy-in”).

Iedere crisismanager die betrokken is geweest bij herstructurering en turnaround weet hoe essentieel deze employee buy-in is – Hij weet ook hoe tijdrovend en moeilijk dit te bewerkstelligen is. Voor het management is het noodzakelijk dat hij dit kan illustreren door middel van het vertellen van verhalen uit de praktijk ("storytelling") die de werknemers zullen motiveren.

Storytelling is een van de meest krachtige instrumenten in dit proces, en het kan niet vaak genoeg gebruikt worden.

Communicatie moet top-prioriteit hebben, op ieder niveau van de onderneming, maar dit geldt het meest voor het (top)management. Er zijn verschillende manieren om deze buy-in te realiseren, door mij voorgesteld als de 3 C’s van Creatieve Communicatie: Creëren van dialoog, doelen en successen op korte termijn .

“Creëer een dialoog”

Te veel managers en directieleden gaan ervan uit dat communicatie vooral thuishoort bij de HR of de PR afdelingen. In feite hoort communicatie top-prioriteit te zijn van iedere manager, op ieder niveau van de onderneming. Het stroomt direct van de top door naar beneden.

Hiermee kan men bereiken dat de visie van de onderneming zich door de hele organisatie verspreidt, waardoor men het nodige perspectief kan zien en waardoor iedereen zijn eigen werkzaamheden nauwkeurig kan afstemmen op de vernieuwde strategie. Zoals gezegd, "storytelling" is hierbij een van de krachtigste instrumenten.

Op ieder niveau moeten de managers zich kunnen verplaatsen in de positie van de werknemers om zo te kunnen zien hoe de veranderingen die moeten plaatsvinden vanuit die positie ervaren worden. Mensen houden over het algemeen niet van veranderen, en zullen hier ook niet snel in mee willen gaan tenzij ze overtuigd worden en gaan inzien dat er serieuze problemen zijn die aangepakt moeten worden.

“Creëer doelen”

Verdeel de hoofddoelen in sub-doelen en communiceer deze naar de verschillende lagen binnen de organisatie. Men wil graag zien hoe men kan bijdragen aan deze doelen. Bijvoorbeeld door het delen van getallen en door het ware verhaal te vertellen kun je het besef van verantwoordelijkheid bij de werknemers bevorderen. Je moet er voor zorgen dat werknemers gaan beseffen hoe hun inspanningen van invloed zijn op het resultaat.

In het proces van herstructurering en turnaround zijn het ontwikkelen van leiderschap en een gevoel van verantwoordelijkheid binnen de totale organisatie de beste manier om meerwaarde en groei te creëren, om hogere prestaties te bewerkstelligen.

“Creëer succesmomenten op korte termijn”

Men heeft vaak moeite met veranderingsprocessen wanneer ze geen deel uitmaken van een eigen perceptie en belevingswereld. Het geloof in verandering komt pas wanneer dit zichtbaar wordt in gedrag en resultaat.

Echte veranderingen kosten tijd, en management loopt het risico het momentum te verliezen om dit bereiken als er geen sub-doelen op korte termijn te behalen en te vieren zijn. Je kunt een olifant eten, maar hoe doe je dat? Het antwoord is: hapje voor hapje. Veel mensen hebben niet de wil om een lang proces in te gaan tenzij er binnen een korte periode al bewijs is dat het proces gaat werken. Zonder successen op korte termijn geeft men het al snel op.

Het creëren van succesmomenten op korte termijn laat zien wat er al verbeterd is. Zoek altijd actief naar manieren om vertrouwen te geven door deze doelen vast te leggen, door deze te bereiken en om te erkennen en te belonen dat het werk goed gedaan is.

Crisis Management Management Coaching Restructuring & Turnaround Change Management