+ 31 6 53 917 404
Nederlands English

Services

Een overzicht van mijn resultaten Download mijn CV

Home>Services>Crisis Management

Crisis management

Zomer in Toscane. Het is 32 graden in de schaduw. Dan gaat de telefoon. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van een middelgroot beursgenoteerd bedrijf aan de lijn. "Het gaat helemaal mis hier!". Of je meteen kunt komen.

Je breekt je vakantie af en drie dagen later word je tijdens een inderhaast ingelaste commissarissenvergadering ingelicht over de stand van zaken. Er zijn acute liquiditeitsproblemen die de continuïteit van het bedrijf ernstig bedreigen.

Geen woorden maar daden!

Zomaar een voorbeeld uit de praktijk van een crisismanager. Om uiteenlopende redenen komen bedrijven soms in omstandigheden terecht die ze niet meer kunnen beheersen. Op dat moment moet er worden ingegrepen door een crisismanager en is daadkracht vereist. Niet door een ingewikkeld plan van aanpak te schrijven maar door daadwerkelijk het heft in handen te nemen en leiding te geven aan een proces wat de onderneming weer beter maakt maar waar het zittende management, niet gewend met crisis situaties om te gaan, geen uitweg meer ziet.

Crisis Management Management Coaching Restructuring & Turnaround Change Management