+ 31 6 53 917 404
Nederlands English

Services

Een overzicht van mijn resultaten Download mijn CV

Home>Services>Change Management

Change Management

"Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future" (John F. Kennedy)

In tijden van crisis zijn veranderingen nodig. Change management is een middel om te komen tot veranderingen. Het gaat erom een gevoel van urgentie te creëren om mensen te overtuigen dat de problemen zo ernstig zijn dat ze direct moeten worden aangepakt.

De mens houdt niet van verandering. Daarom is het met name in tijden van crises essentieel dat men beseft dat verandering de enige manier is om vooruitgang te boeken. Het leidinggeven aan organisatorische veranderingen is slechts mogelijk als de problemen waarmee de organisatie worstelt duidelijk worden en van hoog tot laag aan de organisatie worden gecommuniceerd. Vanuit een duidelijke visie en met een gemeenschappelijk doel.

Heldere communicatie

Het is cruciaal dat iedereen wordt betrokken bij het veranderproces en dat de doelstellingen op een voor een ieder te begrijpen wijze helder worden gecommuniceerd.

Veranderingen beklijven het best als men het gevoel heeft zelf "aan de knoppen" te zitten. Als men het gevoel heeft beslissingen te kunnen beïnvloeden die van belang zijn bij de uitvoering van de veranderplannen.

In change management is verder motivatie belangrijk. Als de eenmaal de ernst van de situatie duidelijk is geworden, is het belangrijk mensen duidelijk te maken welke rol men kan vervullen in het komen tot oplossingen. Hoe klein die rol ook is.

"Storytelling"

Het succes om te komen tot daadwerkelijke veranderingen en verbeteringen in de organisatie zal sterk afhangen van de mate waarin het management in staat is haar leiderschap te tonen. Leiderschap heeft weinig of niets te maken met geëigende management tools als regels en procedures maar veel meer met gezond verstand en charisma en begrippen als "storytelling": aansprekende anekdotes opgebouwd uit de ervaring van de "leader" manager. Een goed vertelde anekdote kan meestal meer duidelijk maken dan een rapport van 100 pagina's. Het maakt problemen en met name de oplossingen ervan herkenbaar en begrijpelijk. En dat is essentieel voor het welslagen van de maatregelen die men met change management voor ogen heeft.

Crisis Management Management Coaching Restructuring & Turnaround Change Management